Притвор на Храма

Посещения: 3258

В притвора на храм "Св. Йоан Рилски" гр. Бургас всеки християнин може да намери икони и сувенири на всички светци.