4 януари (на 31 октомври на мнозина от тях)

   

     Православната Църква утвърждава честването на празника на седемдесетте апостоли за да покаже равенството между тях и за да предпази от търсене на различия в почитта към тях. Те били избрани от Господ Иисус Христос да проповядват благата вест на Евангелието по цялата вселена.

     Повечето от имената на седемдесетте апостоли не се споменават в Новия Завет, а са известни единствено от Свещеното Предание. Изключение правят само първите седем дякони, избрани от дванадесетте апостоли, посочени в апостолските предания. Но те никъде не са споменати пряко като апостоли.

     Евангелист Лука съобщава, че Господ „избра и други седемдесет ученици и ги разпрати пред Себе Си по двама за всеки град и място, където Сам щеше да отиде“ (Лук. 10:1).

     Ето какво пише Евсевий, епископ на Кесарийска Палестина: „Имената на апостолите на Спасителя са известни на всички от Евангелието, но никъде няма списък на седемдесетте ученици ... Като поразмислиш, ще видиш, че Христос е имал повече от седемдесет ученика.“

     Имената на седемдесетте апостоли не са посочени в Новия Завет. Списъкът на седемдесетте апостоли, назовани в православния месецеслов е бил съставен през V – VI в. Към седемдесетте преданието присъединява и евангелистите Марк и Лука, а също така към „седемдесетте апостоли“ са били добавени и мнозина, които били кръстени по–късно (предимно ученици на апостол Павел) заради техните мисионерски подвизи.

     Много от лицата включени в списъка на седемдесетте апостоли не влизат в числото на 70–те ученици, които били непосредствено избрани от Иисус, понеже техните имена се споменават в по-късни текстове на Новия Завет (например, за обръщането на Варнава споменава книгата Деяния (Деян. 4:36–37), Аполос пристигнал от Александрия по време на пътешествията на апостол Павел (Деян. 18:24–25), Онисима бил обърнат в християнство от апостол Павел (Флм. 1:10) и др.). Отъждествяването им със седемдесетте ученици, избрани от Христос означава, че Църквата е видяла в тяхното служение продължение на онази мисия, на която Иисус изпратил и 12–те и 70–те апостоли.

      Несъвпаденията на изброените имена на 70–те апостоли в древните списъци са обусловени от някои различия в православните ботослужебни книги – Апостол и Минеи. Позовавайки се на Свещеното Писание, на преданията на светите отци и на трудовете на древните църковни автори били определени имената на благовестителите, които Църквата чества като Събор на 70–те апостоли.

   

     Чети – Минеи посочват следните имена: Праведен Иаков, брат Господен; евангелист Марк; евангелист Лука; Клеопа, брат на Иосиф Обручник; Симеон, син на Клеопа; Варнава; Иосиф, или Иосия, наричан Варсава или Иуста; Фадей; Ананий; архидякон Стефан; Филип; Прохор; Никанор; Тимон; Пармен; Тимотей; Тит; Филимон; Онисим; Епафрас; Архип; Сила; Силуан; Крискент, или Криск; Крисп; Епенет; Андроник; Стахий; Амилий; Урван; Наркис; Апелий, или Апел; Аристовул; Иродион, или Родион; Агав; Руф; Асинкрит; Флегонт; Ерма; Патров; Ермий; Лин; Гаий; Филолог; Лукий; Иасон; Сосипатър; Олимпан, или Олимп; Тертий; Ераст; Куарт, или Кварт; Евод; Онисифор; Климент, или Клим; Сосфен; Аполос; Тихик; Епафродит; Карп; Кодрат; Марк, той е и Иоан; Зина; Аристарх; Пуд; Трофим; Марк, племенник на Варнава; Артем; Акила; Фортунат; Ахаик. Свети Димитрий Ростовски е внесъл в списъка още две имена – Дионисий Ареопагит и Симеон,наричан Нигер.

    

  След слизането на Свети Дух 70–те апостоли проповядвали в различни страни, някои от тях придружавали апостолите от избраните дванадесет, например апостолите Марк и Лука били причислени и към апостолите от 70–те и по-късно били придружавани в проповедническите си пътешествия от ученици от 70–те. Ученик на Апостол Павел бил Тимотей, ученик на евангелист Иоан Богослов бил свети Прохор и т. н. Много от тях станали затворници за Христос, а мнозина от тях приели венеца на мъченическата смърт.

     Съборната памет на седемдесетте апостоли Православната Църква чества на 4 януари (по юлианския календар). Всеки от 70–те апостоли има и отделни дати, в които се отбелязва неговата памет. В древните месецеслови това празненство се среща рядко.

   

  ПРЕПОДОБНА ПЕТКА ТЪРНОВСКА

  14 октомври

   Тропар, глас 4

  Пустынное и безмолвное житие возлюбивши, и во след Христа жениха твоего усердно потекши, и Того благое иго во юности твоей вземши. Пустынное и безмолвное житие возлюбивши, и во след Христа Жениха твоего усердно потекши, и Того благое иго во юности твоей вземши, крестным знамением к мысленным врагом мужески вооружившися, постническими подвиги, постом и молитвами и слезными каплями, углие страстей угасила еси, достославная Параскево: и ныне в небеснем чертозе с мудрыми девами предстоящи Христу, моли о нас, почитающих честную память твою.

  Кондак, глас 6:

  Святую вси заступницу сущым в бедах, благочестно воспоим Параскеву всечестную: та бо житие оставльши тленное, и нетлеемое прият во веки. Сего ради славу обрете, чудес благодать, Божиим велением.

   Света Параскева

      Света Параскева била роден в Сърбия, близо до град Калиократия, в селището Епиват. Родителите ѝ били благочестиви хора, които твърдо изпълнявали Божиите заповеди и били известни със своята благотворителност и милост. Освен дъщеря си Параскева имали и син. Него го изпратили да се учи в училище, а дъщерята я възпитавали в дома си. Братът наПараскева, когато достатъчно изучил Свещеното Писание, със съгласието на родителите, бил подстриган и получил името Ефимий. По–косно Ефимий станал епископ в Мадит, където приживе и след смъртта си извършил много преславни чудеса.

  Църковни празници през месец Октомври 2017

    Денят е 11 часа, а нощта – 13

    1 н   + 2 Неделя след Неделя подир Въздвижение. Покров на Пресвета

             Богородица. Св. ап. Анания. Преп. Роман Сладкопевец. Преп. Йоан

             Кукузел. (Тип. с. 93) Гл. 8, утр. ев. 6, ап. 2 Тим. 1:8-18 (с. 392), лит. ев.

             Лк 7:31-36

    2 п   Св. свщмчк Киприан. Св. мчца Юстина. Св. Андрей, юродив заради

             Христа.

    3 в   Св. свщмчк Дионисий Ареопагит. Преп. Йоан Хозевит.

    4 с   Св. свщмчк Йеротей, еп. Атински. Св. мчца Виринея. Преп. Павел

             Препрости.

    5 ч   Св. мчца Харитина.

    6 п  *Св. апостол Тома. (Тип. с. 95)

    7 с   Св. мчци Сергий и Вакх.

    8 н   + 3 Неделя след Неделя подир Въздвижение. Преп. Пелагия. Св.

             прпмчк Игнатий Старозагорски. Гл. 1, утр. ев. 7, ап. 2 Кор. 9:6-11

             (с. 191), лит. ев. Лк 7:11-16

    9 п   *Св. ап. Яков Алфеев. Преп. Андроник и Атанасия. (Тип. с. 96)

  10 в   *Св. мчци Евлампий и Евлампия. Преп. Теофил Изповедник. Св. 26

             прпмчци Зографски.

  11 с   Св. апостол и дякон Филип. Преп. Теофан Начертаний, еп. Никейски.

  12 ч   Св. мчци Пров, Тарах и Андроник. Преп. Козма, еп. Маюмски. Св.

             Мартин Милостиви.

  13 п   Св. мчци Карп и Папила.

  14 с  *Преп. Параскева – Петка Търновска. Св. мчци Назарий, Гервасий,

             Протасий и Целсий.  (Петковден) (Тип. с. 98)

  15 н  + 4 Неделя след Неделя подир Въздвижение – на св. Отци от VII

            Вселенски събор.  Преп. Евтимий Нови. Св. Лукиан, презв.

            Антиохийски. Гл. 2, утр. ев. 8, ап. Тит. 3:8-15 (с. 398), лит. ев. Лк 8:5-15

            (Тип. с. 97)

  16 п  Св. мчк Лонгин стотник.

  17 в  Св. прор. Осия. Св. прпмчк Андрей Критски.

  18 с  *Св. ап и ев.  Лука. Св. вмчца Злата Мъгленска. (Тип. с. 99)

  19 ч   + Преп. Йоан Рилски Чудотворец. Св. прор. Йоил. Св. мчк Уар.  (Тип.

             с. 102)

  20 п   Св. мчк Артемий.

  21 с   *Преп. Иларион Велики. Св. Иларион, еп. Мъгленски. (Тип. с. 103)

  22 н   + 6 Неделя след Неделя подир Въздвижение.Св. равноап. Аверкий,

             еп. Йераполски чудотворец. Гл. 3, утр. ев. 9, ап. Гал. 1:11-19 (с. 204),

             лит. ев. Лк 8:26-39

  23 п   *Св. ап. Яков, брат Господен. (Тип. с. 104)

  24 в   Св. мчк Арета. Св. Богородица „Всех скорбящих радост“.

  25 с   Св. мчци Маркиан и Мартирий.

  26 ч   + Св. вмчк Димитрий Мироточиви. Преп. Димитра Доростолска.

             (Димитровден) (Тип. с. 105)

  27 п   Св. мчк Нестор. Преп. Димитрий Басарбовски.

  28 с   *Св. мчци Терентий, Неонила и чедата им. Преп. Стефан Саваит. Св.

             мчца Параскива. Св. Димитрий, митр. Ростовски.

  29 н   + 7 Неделя след Неделя подир Въздвижение. Св. прпмчца Анастасия

             Римлянка. Гл. 4, утр. ев. 10, ап. Гал. 2:16-20 (с. 211), лит. ев. Лк 8:41-56

  30 п   Св. свщмчк Зиновий, еп. Егейски и св. мчца Зиновия. Св. крал Стефан

             Милутин.           

  31 в   Св. апли от 70-те: Стахий, Амплий и др. Св. мчк Епимах.

   

  Please publish modules in offcanvas position.