Warning: A non-numeric value encountered in /home/r1lsk1b/public_html/templates/as002040free/includes/includes.php on line 79
СВ.ВЕЛИКОМЪЧЕНИК ТЕОДОР СТРАТИЛАТ - Храм Свети Йоан Рилски Бургас

СВ.ВЕЛИКОМЪЧЕНИК ТЕОДОР СТРАТИЛАТ

Посещения: 3304

8 февруари

    Великомъченик Теодор Стратилат произхождал от град Евхаит. Бил дарен с множество способности и прекрасна външност. За милосърдието му Бог го дарил със съвършено познание на християнската истина. Храбростта на светия воин станала известна за мнозина, след като той с помощта Божия, убил огромен змей, който живеел в пропаст в околностите на град Евхаита. Змеят изяждал много хора и животни, като държал в страх цялата околност.

 

СВЕТИ ВЕЛИКОМЪЧЕНИК ТЕОДОР СТРАТИЛАТСвети Теодор, въоръжен с меч и молитва към Господ, го победил, като прославил Името Господне сред хората. За смелостта свети Теодор бил назначен за военачалник (стратилат) в град Хераклия, където носил двойно послушание – съчетавал отговорното си воинско служение с апостолската проповед на Евангелието сред подчинените му езичници. Неговата гореща убедителност, подкрепяна с личния му пример на християнски живот, отвратила мнозина от пагубните „лъжи на безбожието“. Скоро почти цяла Ираклия приела християнството. В това време император Ликиний (307-324) започнал жестоко гонение на християните. Желаейки да обезглави новата вяра, той започнал гонения на просветените защитници на християнството, в които, не без основание, виждал основната заплаха за умиращото езичество. Сред тях се оказал и свети Теодор. Светецът сам поканил Ликиний в Ираклия, като му обещал да принесе жертва на езическите богове. За тази пищна церемония той пожелал в дома му да бъдат събрани всички златни и сребърни фигури на боговете, които имало в Хераклия.

   СВЕТИ ВЕЛИКОМЪЧЕНИК ТЕОДОР СТРАТИЛАТОслепен от ненавист срещу християнството, Ликиний повярвал на думите на светеца. Но неговите очаквания били излъгани – след като получил истуканите, свети Теодор ги разбил на парчета и раздал на бедняците. Така той посрамил суетната вяра в бездушните идоли и буквално на отломъците на езичеството утвърдил закона на християнското милосърдие. Свети Теодор бил хванат и подложен на жестоки и изтънчени изтезания. Свидетел на мъченията бил негивият слуга свети Уар, който едва намирал в себе си сили да описва нечовешките мъки на своя господар. Предчувствайки близката си смърт, свети Теодор вече се обръщал към Бога с последни молитви, като казвал: „Господи, казал си ми още преди, Аз съм с тебе! Сега защо си ме оставил? Виж Господи, разкъсаха ме целия за Тебе, като диви зверове, прободоха зениците на очите ми, тялото ми се превърна в рани, лицето ми е в язви, разбиха зъбите ми, само голи кости на кръста висят. Помени ме, Господи, който изтърпявам за Теб кръст, желязо, и огън, и гвоздеи. Приеми духа ми, защото отхождам от този живот“.

  СВЕТИ ВЕЛИКОМЪЧЕНИК ТЕОДОР СТРАТИЛАТ

Но Бог, по великата Си милост, пожелал кончината на свети Теодор да бъде така плодотворна за неговите ближни, както и целият му живот – Той изцелил изтерзаното тяло на светеца и го свалил от кръста, на който бил оставен за през цялата нощ. Сутринта царските воини намерили мъченика жив и невредим. Лично убедени в безпределното могъщество на християнския Бог, те, недалеч от мястото на несъстоялата се екзекуция, приели свето Кръщение. Така свети Теодор се явил „като светозарен ден“ за пребиваващите в тъмата на идолопоклоничеството езичници и просветил душите им „с лъчите на светлината на своето страдание“.

   Свети Теодор не желаел да избегне мъченическата смърт за Христос и затова доброволно се предал в ръцете на Ликиний, като спрял възропталиа се срещу мъчителите народ, повярвал в Христос, с думите: „Престанете възлюбени! Моят Господ Иисус Христос, висейки на Кръста, удържл Ангелите да не би да отмъстят на човешкия род“. Отивайки към мястото на екзекуцията, светият мъченик с една дума отварял тъмничните двери и освобождавал затворниците от веригите им. Хората, които се докосвали до дрехите му и по Божие чудо обновено тяло, веднага се изцелявали от болести и се освобождавали от бесове. По заповед на царя свети Теодор бил посечен с меч. Преди смъртта си той казал на Уар: „Не се лени да запишеш деня на моята кончина, а тялото ми положи в Евхаити“. С тези думи той поискал ежегодно поменуване. След като казал „Амин“ преклонил глава под меча. Това се случило на 8 февруари 319 година в събота, в третия час на деня.

pravoslavie.ru