Warning: A non-numeric value encountered in /home/r1lsk1b/public_html/templates/as002040free/includes/includes.php on line 79
Март - Храм Свети Йоан Рилски Бургас

Март

Март


1: Евдокия от гр. eudokia   - "добра воля, благопожелание";  име на календарна светица Марта, Мартин лат. Martinus - по името на бог Mars, Martis; име на календарен светия, напоследък се свързва с месец март, Мартина; Бойко пожелателно име: да се боят от него, да е силен в бой.
2 : Теодот; ДПИ: Милен видоизменено от Миле, Мила-мил,мила, Милена.
3 : Василиск, Евтропий, Клеоник; ДПИ: Божидар "дар от Бога"; превод на гръцкото Теодор(а), Божидара, Тодор от гр. Theodoros - "Божи дар"; име на календарен светия; доста разпространено име, Теодора старинна и църковна форма на Тодор, Дора.
4 : Герасим.
5 : Адриан от лат. Adrianus, име на римски император и на календарен светия, Йоан, Конон; ДПИ: Адриана.
6 : ДПИ на 42 мученика: Божан-боговиден, Божидар, Божил "даден от Бога, Божко; Белла "хубав(а), здрав(а)", Красимир "украса на света", Красимира, Мирослав старинно име: "слава на света" или "който слави мира";
смятат го за превод на немското Friedrich, Мирослава.
7 : Василий, Ефрем евр. "плодородие", Капитон.
8 : Теофилакт.
9 : Исихий; ДПИ на 40 святых младенцев-мучеников: Младен пожелателно име: да младее, да бъде с младо сърце, Младенка.
10 : Галина преосмислено от глагола галя: да бъде галено, обичано дете  старо - от Гало - гал, "черен, мургав" - защитно име; срв. Черньо , Кодрат  Галя.
11 : Софроний от гр. Sofronios - "благоразумен"; име на календарен светия; Старо и рядко срещано име.
12 : Григорий gregoreo - "бдя, стоя буден"; име на календарен светия, Симеон на гр. Symeon, библейско име, от евр. Шимон - "изслушване, изпълнение (на молитвата, на желанието)", Теофан.
13 : Никифор от гр. Nikeforos - "победоносец"; календарен светия .
14 : Бенедикт; Венелин.
15 : Агапий, Никандър; ДПИ: Богдан, Богданa "даден от Бога", Божидар, Божидарa, Доротея, Тодор, Тeодор, Тодорa, Тeодорa.
16 : Папа, Савин гр. Savva , а то от sabbaton - "събота" или от името на индийски цар; име на календарен светия.
17 : Алексий.
18 : Бенедикт, Кирил, Тодор: Теодор, Теодора.
19 : Дария, Хрисант Найден от найден - "намерен" - от обичая да подхвърлят новородено дете, за което се боят дали ще оцелее, та който го найде, да му придаде своето здраве и живот, да му промени съдбата, Найдa.
20 : ДПИ на Преподобных отцов: Светла от прилагателното светла или превод на гр. Фота.
21 : Иаков (Яков).
22 : Василий: Пролет от пролет, Пролетка, Росен от растението росен, Росица умалително от Роса; сравнително ново, станало популярно като пожелателно име: да е чиста и свежа като роса.
23 : Лидия, Лука от лат. Lucas - евангелско име, Никон.
24 : Артемий, Доротея, Захария (Захари) евр. "Бог спомня"; Захарина.
25 : Иаков, Мариана-от Мария-"твърда, постоянна" и преосмислено "прекрасна"; ; ДПИ на Благовещение: Благой от благ, Блага, Благовест, Благовеста "благовестител", Благуна, Добри, Добрина, Добринка от прилаг. добър, добра, Евангелина "благовестител; Бонка, Вангел, Ева "живот".
26 : Гавриил (Гаврил) библейско име, евр. "крепост Божия", Георги; Гаврaил, Габриелa библейско име, евр. "крепост Божия".
27 : Матрона.
28 : Боян старинно име от прабългарски произход, тюркско bajan - "богат"; от старобългарско време оцеляло като народно име и преосмислено по глагола "боя се" - да се боят от него, Георги georgos - "земеделец, Иларион, Мария"твърда, постоянна" и преосмислено "прекрасна";, Петър, Стефан;  Албена, Бояна; Бойко, Бойка, Бoйчo, Боянка.
29: Кирил гр. Kyrillos - "господарски", Марк.
30 : Йоан.
31: Вениамин, Ипатий гр. Hypatia - "върховна, Патапий