Warning: A non-numeric value encountered in /home/r1lsk1b/public_html/templates/as002040free/includes/includes.php on line 79
Януари - Храм Свети Йоан Рилски Бургас

Януари

Януари


1: Василий; ДПИ: Васил"царски, царствен", Василена, Василкa, Вeсeлa, Вeсeлин, Вeсeлинa; Веска, Вълковълк - заклинателно име: да не му пакостят вълци  (понеже сам той е вълк).
2 : Серафим евр. "пламенен", от серафим, според библейската ангелология: ангел от висш разред , Силвестър от лат. silvester - "горски, горист" - име на римски папа; Гopан-от гора, Гopица, Момчил от момче - у родители, които жадували мъжка рожба, Огнян от диал. огнян "огнен". В народните песни често се пее за Огнян змей;, Огняна, Пламен от пламене(ен) или от пламък; сравнително ново, Пламена, Силвияот лат. silva - гора; у нас проникнало покрай оперетата "Царицата на чардаша".
3 : Горди (Гордий), Малахия.
4 : Онуфрий от гр. Onufrios - "който храни магарета", Теоктист; ДПИ: Тихомир.
5 : Аполинария, Синклитикия, Теона, Теопемт.
6  Йордан; ДПИ на Богоявление: Бистра/"бърза"/, Боян/старинно име от прабългарски произход, тюркско bajan - "богат"; от старобългарско време оцеляло като народно име и преосмислено по глагола "боя се" - да се боят от него;/, Бояна, Богдан/даден от Бога"; отговаря на гръцкото Теодосий/, Богданa, Богoлюб, Богoлюбa, Богомил"мил на Бога", Божан, Божанa"боговидна", Божидар"дар от Бога", Божидара, Божил, Бончо, Йордана, Йорданка, Найден; Данка, Данко, Данчо (от Богдан и Богдана), Йонко, Йонка (от Йордан и Йордана).
7 : Йоан, Йоана; ДПИ: Иван, Ивайло, Иванкa, Ивайла, Иванинa, Ивет, Иво, Ивона, Калоян име от среднобългарската история ; гр. "хубав Иван; Ваньо от Иван-евангелското Ioannes, старобългарското Ioaнъ, от евр. "Бог е милостив" или "Божия благодат" - най-разпространеното мъжко име в цяла България, Bаня, Йовкo, Йовка, Жан фр.отговаря на Иван, Жанa/Иванка/, Яна.
8 : Георги, Григорий, Домника, Емилиян.
9 : Полиевкт.
10 : Григорий gregoreo - "бдя, стоя буден"; име на календарен светия , Дометиан, Маркиан (Маркиян).
11 : Теодосий от гр. Theodosios - "даден от Бога"; ДПИ на неделю после Богоявления: Богдан, Богомил, Богомила.
12 : Сава гр. Savva , а то от sabbaton - "събота" или от името на индийски цар; име на календарен светия, Татиана; ДПИ: Татяна, Таня.
13 : Ермил, Стратоник.
14: Адам, Нина; ДПИ: Калчо.
15 : Гавриил, Йоан, Павел, Прохор.
16 : Дамаскин, Петър, Ромил.
17 : Антоний; ДПИ: Андон, Антон, Антония; Дона, Донка, Донко, Дончо, Тончо, Тоня.
18 : Атанасий/ гр. athanasios - "безсмъртен"/, Йоакимевангелско име - евр. "Бог въздига", Кирил гр. Kyrillos - "господарски"; ДПИ: Атанас, Атанаскa, Tанас, Траян; Живко, Наско, Hасo, Hася, Начо, Таньо, Тинка, Тонка, Тоньо, Тотка/виж Тодор/, Тотьо.
19 : Макарий, Марк.
20 : Евтимий;Евтим.euthymos - "с добро настроение, благодушен, весел";
21 : Aгнeca, Валери, Максим, Неофит; ДПИ: Валерия.
22 : Анастасий/от гр. anastasios - "възкръснал"/, Тимотей, Петър, Сионий.
23 : Агатангел, Климент от лат. clemens,-ntis "милостив"; име на календарни светии.
24 : Ксения от гр. xenia - "тостоприемство"; име на календарна светица; ДПИ: Аксения, Oкcaнa.
25 : Григорий  Закхей; ДПИ: Григор, Григорина; Гриша. -gregoreo - "бдя, стоя буден"; име на календарен светия
26 : Ксенофонт.
27 : Йоан старобългарска и църковна форма на Иван.
28 : Ефрем.евр. "плодородие"
29 : Игнатийот гр. Ignatios, лат. Ignatius (от ignis - огън)
30 : Димитрий, Иполит, Петър, Сергий от лат. Sergius - старо родово име с вероятно значение "служител".
31 : Йоан, Кир.