Warning: A non-numeric value encountered in /home/r1lsk1b/public_html/templates/as002040free/includes/includes.php on line 79
Молитва към свети Иван Рилски - на български и църковнославянски - Храм Свети Йоан Рилски Бургас

Молитва към свети Иван Рилски - на български и църковнославянски

Посещения: 4138

Молитва към преподобния и богоносен отец наш Иоан Рилски Чудотворец

 

О, велики и предивни чудотворче, преподобни Иване! Приеми нашето моление и не се отвръщай от нас, които прибягваме под твоето застъпничество. Защото ти никога не си се отвръщал от ония, които през дните на твоя земен живот са идвали при тебе със своите скърби. Знаем какви големи знамения на милосърдие си явявал на православните християни и след представянето си. Чуй сега и нас, които сме потънали в грехове и сме обхванати от велики скърби: изпроси ни от Господа Иисуса Христа прощение на всички наши грехове и особено да ни прости непослушанието ни към нашата Майка - Църквата. Дарувай ни съкрушение на сърцето, та с умиление и редовно да пристъпваме към светото Тайнство Покаяние, та причащението ни с Тялото и Кръвта Христови да не ни бъде за осъждане и погибел, но за здраве и спасение.
Прогони от нас духа на ненавистта, дарувай ни дух на любов и мир към братско единение, на всички Твои люде. Съедини нас всички с една любов към Христа и Неговата Православна Църква, да пазим Неговата спасителна воля и да бъдем истински Божии чеда. Бъди ни пътевожд през всички наши дни, та да бъдем винаги в благодатта на Светия Дух, да пазим в чистота вярата и да вършим волята Господня до самата си смърт. А в часа на нашата кончина яви ни се да представиш душите ни пред Престола на Божествения Съдия и да Му кажеш: "ето ме мене и моите деца", та като се избавим от вечните мъки чрез твоето застъпничество, да наследим неизказаното блаженство на Небесното Царство Христово, заедно с тебе и всички светии во веки веков. Амин

 

Молитва к преподобному и богоносному отцу нашему Иоанну Рильскому Чудотворцу

(на църковнославянски език)

О, великий и предивный чудотворче, преподобне Иоанне, приими моление наше и не отвратися от нас, к твоему заступлению прибегающих: никогдаже бо отвращался еси от приходивших к тебе с печальми своими во дни земнаго твоего жития; вемы же, коликая знамения милосердия являл еси и по преставлении твоем людем православным! Услыши и нас ныне, велиими скорбьми обдержимых, нашедшими на ны в лукавыя дни сия, егда диавол чрез пагубныя козни своя тщится попрати Церковь Святую, лишити же нас спасения вечнаго и благ временныя жизни! Испроси нам у Господа Иисуса Христа прощения грехов, а наипаче греха непослушания Матери нашей Церкви! Даруй нам сокрушение сердца, во еже со умилением неуклонно приступати ко святому Таинству Покаяния, яко да не во осуждение и погибель будет нам причащение Тела и Крове Христовых, но во здравие и спасение. Отжени от нас дух братоненавидения, даруй нам дух любве и мира к братскому единению всех людей твоих! Соеди всех нас любовию ко Христу и Его Церкве Православней, яко да соблюдающе спасительную волю Его, истинная чада Божия будем! Буди нам путевождь во вся дни наша, яко да присно в благодати Духа Святаго суще в чистоте веру содержим и волю Господню до самыя смерти сотворим! В час же кончины нашея явися нам представити души наша к престолу Божественнаго Судии и рещи Ему: «Се аз и дети моя», яко да твоим заступлением вечных мук избавльшеся, неизреченное блаженство Небеснаго Царствия Христова наследим купно с тобою и всеми святыми во веки веков. Аминь.