Четири празника – Произхождение (изнасяне) на св. Кръст на 1-ви август, Преображение Господне на 6-ти август, Успение на Пресвета Богородица на 15-ти август и Пренасяне на Светия Убрус (неръкотворен образ на Христос) на 16-ти август – сякаш свързват целия Богородичен пост.

 

 ПРОИЗХОЖДЕНИЕ (ИЗНАСЯНЕ) НА СВЕТИЯ КРЪСТ

Богородичен пост  Богородичният пост започва един месец след Петровия. Този пост е установен  преди празниците Преображение Господне и Успение на Божията Майка и продължава две седмици – от 1 до 15 август.

   Богородичния пост е достигнал до нас от годините на ранното християнство.

   В беседа на Лъв Велики, произнесена от него около 450 г., ние намираме ясно указание за Богородичния пост: „Църковните пости са разположени през годината така, че за всяко време е предписан свой особен закон за въздържание. Така за пролетта - пролетен пост, Четиридесетница (Велик); за лятото – летен, Петдесетница (Петров); за есента – есенен, в седмия месец (Богородичен); за зимата – зимен (Коледен)”.

Успение Богородично

ЗАКОН БОЖИ

 Протоиерей Серафим Слободски

 

УСПЕНИЕ НА БОЖИЯТА МАЙКА

 

   След смъртта на Иисус Христос, Пресветата Божия Майка живяла на земята още няколко години (едни християнски историци твърдят 10 години, а други – 22 години). Според завещанието на Господ Иисус Христос, апостол Йоан Богослов Я е приел в своя дом и като роден син с голяма любов се грижил за Нея до самата Й кончина. Пресветата Майка Божия станала за всички Христови ученици обща Майка. Те се молили заедно с Нея и с радост и утеха слушали Нейните поучителни беседи за Спасителя. Когато християнската вяра се разпостранила и в други страни, много християни започнали да идват при Нея за да Я видят и чуят.

Успение на Пресвета Богородица

епископ Теофан Затворник

   След кръстната смърт на Иисус Христос Неговата Пречиста Майка живяла в Йерусалим още около петнайсет години в дома на апостол Йоан Богослов, на когото Я поверил Самият Господ, когато бил на кръста. Наближило време да се пресели в небесната обител на Своя Син. Когато Божията Майка се молела на Елинойската планина, при Нея – разказва преданието, - се явил архангел Гавриил, който носил със себе си финикова клонка и известил за Нейната кончина след три дни.

Успение на Пресвета БогородицаСлед Възнесението на Господ Божията Майка останала под опеката на апостол Йоан Богослов, а в негово отсъствие живяла в дома на неговите родители в близост до Елионската планина. За апостолите и за всички вярващи Тя била утеха и назидание. Като беседвала с тях, Божията Майка споделяла за дивните събития на Благовещението, за безсеменното зачатие и нетленното раждане от Нея на Христос, за неговото детство и целия Му земен път. Подобно на апостолите, Тя насаждала и утвърждавала Християнската Църква със Своето присъствие, със слова и молитви. Благоговението на апостолите пред Пресветата Дева било изключително. След приемането на Светия Дух в паметния ден на Петдесетница те били в Йерусалим още около десет години, като служили за спасението на юдеите и защото желаели по-често да виждат и слушат от Нея Божествените слова. Мнозина от новопросветените във вярата дори идвали от далечни страни в Йерусалим, за да видят и чуят Пречистата Богородица.