МИСЛИ НА СВЕТИТЕЛ ТЕОФАН ЗАТВОРНИК

    (Иуд. 1:1-10; Лук. 22:39-42, 45, 23:1)

   При досег с Господ Той е обгръден, от една страна, от праведност, която не очаква спасение в Себе Си, – Симеон, строг живот в пост и молитва, съживяван от вярата – Анна; от друга – съществена чистота, всестранна и непоколебима – Девата Богомайка, и смирената, мълчаливата покорност и преданост на Божията воля – Йосиф Обручник.

Внесѝ всички тези духовни настроения в сърцето си и ще срещнеш Господ не привнесен, а идващ Сам към теб, ще Го възприемеш в обятията на сърцето си и ще възпееш песен, която ще премине небесата и ще възвесели всички ангели и светци.

(1Кор. 8:8-9:2; Мат.25:31-46)

   Страшният съд! Съдията спускащ на облаци, обграден от неизброими множества безплътни Небесни Сили.Тръби звучат по всички краища на земята и възкресяват мъртвите. Възстановените пълчища по полкове се стичат към определеноо място, към престола на Съдията, предчувствайки, каква присъда ще прозвучи в ушите им. Защото деянията на всеки ще бъдат изписани на челата им и самата им външност ще съответства на делата и характера им. Разделянето на десни и леви ще се извърши от самосебе си. Накрая всичко вече ще се е определило. Ще настъпи дълбока тишина. Още миг – и ще се чуе решителната присъда на Съдията – за едни „дойдете“, за други „отидете“ (Мат. 25:34,41).

   Помилуй ни, Господи, помилуй ни! Да бъде милостта Ти, Господи, върху нас! – но тогава ще бъде вече късно за такова възвание. Сега трябва да се погрижим да измием от себе си неблагоприятните за нас знаци. Тогава бихме били готови да излеем реки от сълзи за да се измием, но това вече няма да доведе до нищо. Да заплачем сега, ако ли не с реки от сълзи, то поне с ручейчета, ако ли не с ручейчета, то поне с дъждовни капки, ако и това не можем, то с разбито сърце, след като изповядаме пред Господ греховете си, да измолим от Него прошка, като дадем обет да не Го наскърбяваме повече като нарушаваме Неговите заповеди и с усърдие да изпълняваме този обет.

 

 ПРИТЧА НА ДЕНЯ

 

„Къде е надеждата, която таеше?“

 

   Разказва се за един градинар, който много се трудил и плодовете на труда си раздавал за милостиня, а за себе си оставял колкото му е необходимо. Но лоши мисли му внушили – събери малко пари, та да не би, когато остарееш или ако се разболееш да не изпаднеш в крайна нужда. И, събирайки, той напълнил едно гърне с пари. Станало така, че се разболял – кракът му почнал да загноява и той похарчил всичките си пари, без никаква полза за себе си. Накрая дошъл някакъв опитен лекар и му казал: „Ако кракът ти не бъде отрязан, то и цялото ти тялото ще изгние“ – градинарът решил да отреже крака си. През ноща дошъл на себе си и, каейки се за това, което направил с въздишка казал: „Спомни си, Господи, моите предишни дела, които съм извършил, трудейки се в градината си и как съм предоставял необходимото на братята!“ Когато произнесъл това, пред него застанал ангел Господен и му казал: „Къде са парите, които събираше и къде е надеждата, която таеше?“

   Той отговорил: „Съгреших, Господи, прости ми! От сега няма да правя нищо подобно.“

   Тогава ангелът докоснал крака му и той веднага оздравял и като станала сутринта веднага земинал да работи на полето.

   Лекарят, според уговорката, дошъл с инструменти за да му отреже крака, но хората му казали: „Той сутринта замина в полето да работи“. Тогава лекарят отишъл на полето, където работил болният и видял как копае земята, прославил Бога, Който дарил изцеление на градинаря.

 

Древен Патерик, 6,25

  

азбука. ру

 

           Иуд. 1:1-10

1.Иуда, раб на Иисуса Христа, а брат на Иакова - до призваните, осветени в Бога Отца и запазени от Иисуса Христа:
2. милост вам и мир и любов да изобилва.
3. Възлюбени, като имам голямо усърдие да ви пиша за общото наше спасение, счетох за нужно да ви пиша и помоля - да се подвизавате за вярата, веднъж завинаги предадена на светиите.
4. Защото са се вмъкнали някои човеци, чието осъждане е отдавна предназначено, нечестивци, които обръщат благодатта на Бога нашего в разпътство и се отричат от едничкия Владика Бога и Господа нашего Иисуса Христа.
5. Искам да ви напомня, - макар да знаете вече това, - че Господ, като избави народа от Египетската земя, погуби отпосле ония, които не вярваха;
6. ангелите пък, които не опазиха своето началство, а напуснаха жилището си, запази във вечни окови, в мрак, за съда на великия ден.
7. Както Содом и Гомора и околните градове, които по същия начин като тях блудствуваха и налитаха на друга плът, станаха за пример с това, че бидоха наказани с вечен огън, -
8. също тъй ще бъде и с тия, които, бълнувайки като насъне, сквернят плътта, презират началниците и хулят властта.
9. А Михаил Архангел, когато се препираше с дявола за Моисеевото тяло, не посмея да произнесе хулна присъда, а рече: Господ да ти забрани.
10. А тия хулят това, що не знаят; което пък по природа като безсловесните животни знаят, в него се разтляват.

 

         Лк. 22:39-42, 45, 23:1

         39. И като излезе, тръгна, както обикновено, за Елеонската планина; след

         Него тръгнаха и учениците му.
         40. А като дойде на мястото, рече им: молете се да не паднете в изкушение.
         41. И Той се отдели от тях до един хвърлей камък, па преклони колене и се

         молеше,
         42. като казваше: Отче, да щеше да отклониш от Мене тая чаша! Но нека

         бъде не Моята воля, а Твоята.

 

 

         45. Като стана от молитва, дойде при учениците и ги намери заспали от тъга;

 

И дигна се цялото множество, и Го поведоха към Пилата,

 

        

       1Кор.8:8; 9:2

         8. Храната не ни приближава към Бога, защото, нито ако ядем, печелим, нито

         ако не ядем, губи.

 

   2. Ако на други не съм апостол, на вас обаче съм; защото печатът на моето

   апостолство вие сте в Господа.

    

   Мат. 25:31-46

   31. А кога дойде Син Човеческий в славата Си, и всички свети Ангели с Него,

   тогава ще седне на престола на славата Си,

 1. и ще се съберат пред Него всички народи; и ще отдели едни от други, както

   пастир отлъчва овци от кози;

 1. и ще постави овците от дясната Си страна, а козите - от лявата.
 2. Тогава Царят ще каже на ония, които са от дясната Му страна: дойдете вие,

     благословените на Отца Ми, наследете царството, приготвено вам от създание

   мира;

 1. защото гладен бях, и Ми дадохте да ям; жаден бях, и Ме напоихте; странник

   бях, и Ме прибрахте;

 1. гол бях, и Ме облякохте; болен бях, и Ме посетихте; в тъмница бях, и Ме

   споходихте.

 1. Тогава праведниците ще Му отговорят и кажат: Господи, кога Те видяхме

     гладен, и нахранихме, или жаден, и напоихме?

 1. Кога Те видяхме странник, и прибрахме, или гол, и облякохме?

     39. Кога Те видяхме болен, или в тъмница, и Те споходихме?

 1. А Царят ще им отговори и каже: истина ви казвам: доколкото сте сторили

   това на едного от тия Мои най-малки братя, Мене сте го сторили.

 1. Тогава ще каже и на ония, които са от лява страна: идете от Мене, проклети,

     в огън вечний, приготвен за дявола и неговите ангели;

 1. защото гладен бях, и не Ми дадохте да ям; жаден бях, и не Ме напоихте;
 2. странник бях, и не Ме прибрахте; гол бях, и не Ме облякохте; болен и в

     тъмница, и не Ме споходихте.

 1. Тогава и те ще Му отговорят и кажат: Господи, кога Те видяхме гладен, или

     жаден, или странник, или гол, или болен, или в тъмница, и не Ти послужихме?

 1. Тогава ще им отговори и каже: истина ви казвам: доколкото не сте сторили

     това на едного от тия най-малките, и Мене не сте го сторили.

 1. И тия ще отидат във вечна мъка, а праведниците - в живот вечен.

 

     (Мат. 25:34,41)

     34. Тогава Царят ще каже на ония, които са от дясната Му страна: дойдете вие,

   благословените на Отца Ми, наследете царството, приготвено вам от създание

   мира;

 

     41. Тогава ще каже и на ония, които са от лява страна: идете от Мене, проклети,

   в огън вечний, приготвен за дявола и неговите ангели;