Св. Великомъченик Георги Победоносец - този Христов мъченик живял и пострадал по времето на римския император Диоклетиан. Още млад, Георги постъпил на служба в императорската войска и на 20-годишна възраст достигнал чин военен трибун.
Бил красив, умен и способен. Най-ценното му богатство обаче била вярата му в Господ Иисус
Христос.
Св. Великомъченик Георги ПобедоносецПо това време се повдигнали гонения срещу християните: затваряли ги и ги подлагали на страшни
мъки. Подложен бил на мъчение и Георги. Напразно императорът го увещавал с примамливи обещания да се откаже от Христос, напразно го заплашвал с нови по-тежки мъчения. Георги смело изповядвал вярата си и твърдо понасял мъченията.


Обули му нажежени обуща и го карали да тича с тях. "Тичай, Георги, си казал той, - тичай, за да
постигнеш спасението!"
Привързали го към едно колело с ножове. При въртенето си колелото късало части от тялото на
Христовия мъченик. На новите заплахи от страна на императора Георги казал:
"По-скоро ти ще се умориш да ме мъчиш, отколкото аз - да понасям мъченията".
Бог подкрепял Георги в страданията. Мнозина, като видели твърдостта на Георги, повярвали в
Христос. Повярвала и Александра, съпругата на императора. Когато водели Георги, за да бъде
посечен, тя не могла да издържи повече, припаднала и умряла.
Св. Георги бил убит на 23 април 306 година. Неговата памет се тачи светло от православния наш
народ. Той е възпят в народните песни като покровител на посевите. Изобразяват го яхнал на бял
кон, с копие в ръка да убива ламя - символ на езическото нечестие.

Тропар, гл.4. "Като освободител на пленените и защитник на бедните, като лекар на болните и поборник на царете, победоносче, великомъчениче Георгие, моли Христа Бога да се спасят душите ни".