Благолюбиви братя и сестри,

    Бог, богат с милости и любов продължи земния ни живот с още една година, а всяка година е дар Божий. Всеки ден е благодеяние Божие. Всеки час е снисхождение Божие. Какво да въздадем Богу за всичките му благодеяния към нас човеците?

 

   В началото на всяка Нова година православните християни очакват Божието благоволение и благословение, та с благополучие и радост да преминат дните на новата година.

   А ние човеците благоразумно ли преминахме всичките дни на тази година? Утвърдихме ли се в православната вяра? Вдъхновихме ли се от Божията любов? Твърдо ли се уповавахме Нему? Колко много ни дарява Бог. Само Неговата любов не намалява, само Неговата милост неоскудява. Винаги, когато Бог ни дарува здраве, трябва да благодарим, а когато сме в изпитание, трябва да се молим, защото само Той е многомилостив и дълготърпелив.

   Желаният мир не е настъпил на земята. Има много горещи точки, които будят безпокойствие в душите на православните християни, а Христос говори: „Блажени миротворците, защото те ще се нарекат синове Божий“ (Матей 5:9). Каква голяма награда обещава Бог на миротворците. Миротворците са сол на земята и светлина на света. Те винаги търсят благоденствие и спокойствие на народите, а днес хората най-много се нуждаят от мир, любов, разбирателство и толерантност.

   Където царува любовта, там има винаги спокойствие на духа и успехи в живота. През новата 2015 година, пожелавам на православните християни от Сливенска епахия да им дарува здраве, успехи в доброто начинание, благополучие в семействата и радост в душите им. Тогава наистина новата година ще бъде благодатна, мирна и щастлива.

+ СЛИВЕНСКИ МИТРОПОЛИТ ИОАНИКИЙ