Предвижда се изграждането на Неделно Училище към храм Св. Йоан Рилски Бургас