Warning: A non-numeric value encountered in /home/r1lsk1b/public_html/templates/as002040free/includes/includes.php on line 79
Покаяние (Изповед) - Храм Свети Йоан Рилски Бургас

Покаяние (Изповед)

Посещения: 2457

Много важно условие за изчерпателна изповед на каещите се е да проследят своя живот - как са прекарали юношеството си, как са преживели младостта си, какво поведение са имали в службата, в дома и т. н. Тези кратки въпросници за изповед целят да улеснят и подпомогнат най-вече тези, които за първи път пристъпват към това спасително тайнство, да осъзнаят и признаят греховете си. Желателно е подготвящите се за изповед да получат и по-подробни напътствия как да се подготвят за изповед - как да породят покайно чувство и сърдечно съкрушение.


Обещания Божии към грешниците, които искрено се каят и изповядват

"Защото денем и нощем тежеше над мене Твоята ръка; свежестта ми изчезна като през лятна засуха. Но аз Ти открих греха си и не скрих баззаконието си; аз казах: "ще изповядам Господу моите престъпления", и Ти сне от мене вината на греха ми" (Пс. 31:4-5).

"Тогава дойдете - и ще отсъдим, казва Господ. Да бъдат греховете ви и като багрено, - като сняг ще избеля; да бъдат червени и като пурпур,- като вълна ще избеля" (Ис.1:18).

"Кажи им: жив съм Аз, казва Господ Бог: не искам Аз смъртта на грешника, но да се отвърне грешникът от пътя си и да бъде жив. Върнете се, върнете се от вашите лоши пътища; за какво да умирате вие, доме Израилев?" (Иезекиил 33:11).

"Чада мои! Това ви пиша, за да не съгрешавате; и ако някой съгреши, то пред Отца имаме ходатай Иисуса Христа Праведника: и Той е омилостивение за нашите грехове, и не само за нашите, но и за греховете на цял свят" (1Иоан 2:1-2).

"Защото Бог толкоз обикна света, че отдаде Своя Единороден Син, та всякой, който вярва в Него, да не погине, а да има живот вечен" (Иоан 3:16).

"Изповядвайте си един другиму греховете и молете се един за други, за да се изцерите…" (Иаков 5:16).

"Затова е казано: стани ти, който спиш, и възкръсни от мъртвите, и ще те осветли Христос" (Ефес. 5:14).

"И повярваха ниневийци в Бога: обявиха пост и облякоха се във вретища, мало и голямо… И видя Бог делата им, че те се отвърнаха от лошия си път, и съжали за злото, за което беше казал, че ще напрати върху тях, и го не напрати" (Ион 3:5,10).

 

А условията и целта на спасителната изповед, Бог обобщава с думите:

       Първо условие: Твърдо да вярваш, че Бог е тук и искрено трябва да се изповядаш!

    Второ условие: Колкото тежки и многобройни да са твоите грехове, когато се разкайваш и ги изповядаш, Бог ти прощава, защото човешките грехове не могат да победят Божието милосърдие!

       Трето условие: Да осъждаш и изобличаваш себе си, а не другите!

    Четвърто условие: Да не се срамуваш да кажеш точно греховете си; който е победил срама, е победил дявола.

    Цел на изповедта: Да се очистиш и отново да се примириш с Бога"

    КАКВО ТРЯБВА ДА ИЗПОВЯДА ХРИСТИЯНИНЪТ ПРЕД СВЕЩЕННИКА?

    Съгрешаваме с думи, дела, помисли, с всичките си пет сетива, волно или неволно, съзнателно или не, в разум и в безразсъдство. Трудно е да се изброят всичките ни грехове.
        

    • ГРЕХОВЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА БОГА И ЦЪРКВАТА

    • ГРЕХОВЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА БЛИЖНИТЕ

    • ГРЕХОВЕ ПРОТИВ САМИЯ СЕБЕ СИ

    • СМЪРТНИТЕ ГРЕХОВЕ

    • ОСЕМТЕ ОСНОВНИ ЧОВЕШКИ СТРАСТИ

    Ето греховете против самия себе си и различни греховни наклонности, противоречащи на Христовия дух:
       1. Униние, отчаяние, мисъл за самоубийство.
    2. Телесни излишества - преяждане, склонност към телесен покой и комфорт, излежаване, вялост, отпуснатост, нежелание да промениш начина си на живот, пиянство, тютюнопушене, наркотици.
   3. Чувствени помисли и съблазни, сладостратие, самоосквернение, наслада от преживени плътски грехове.
    4. Недобросъвестност - при изпълнение на ангажименти в работата, възпитанието на децата, при изпълнение на обещания, лекомислие, разхвърляност, неорганизираност в работата.
   5. Мироугодие - угаждане, безмислено следване на определен начин на живот, фарисейство.
   6. Непослушание - пред родители, по-възрастните у дома, потискане на укорите на съвестта.
  7. Празнота, разточителство, привързаност към вещи - празно губене на време, неизползване на талантите, които Бог ни е дал, пръскане на пари без полза, трупане за черни дни, не доверявайки на Бога.
    8. Скъперничество, алчност, трупане на богатство.