Warning: A non-numeric value encountered in /home/r1lsk1b/public_html/templates/as002040free/includes/includes.php on line 79
Венчание (Брак) - Храм Свети Йоан Рилски Бургас

Венчание (Брак)

Посещения: 2979

 За освещаване на съпружеския живот и за продължаване на човешкия род Църквата е осветила тайнството Брак (Венчание). Възникването на брака е  към времето на Божието творение — човека. Виждайки, че не е добре за човека да бъде сам, Бог му е сътворил помощник, нему подобен (Битие 2:18). Според учението на Православната Църква Бракът е тайнство, при което при свободно обещание от жениха и невестата за съпружеска вярност, дадено пред свещеника и Църквата, се благославя техния съюз. Той напомня за съюза на Христа с Църквата — неговата невеста! При самото тайнство свещеникът измолва благодат за пълно единодушие между двамата, за благословено раждане и християнско възпитание на децата им. По време на бракосъчетанието се напомня, че бракът и велика тайна!

УСЛОВИЯ ЗА ЦЪРКОВЕН БРАК

 1. Препис извлечение от акта, съставен в Общината за сключване на граждански брак.
 2. Декларация, подписана от брачущите се, че са източноправославни, че нямат помежду си родство, при което не се позволява църковен брак, и че не встъпват в четвърти брак.
 3. Които встъпват в следващ брак, да представят писмо-удостоверение за разтрогнато предишно св. тайнство Венчание.

 

РОДСТВА, ПРИ КИТО НЕ СЕ ПОЗВОЛЯВА ЦЪРКОВЕН БРАК

 1. Кръвно родство по права линия от всички степени.
 2. Кръвно родство по съребрена линия до пета степен включително.
 3. По двоеродие (сватовство) до трета степен и от четвърта степен само случаите: двама братя да вземат две сестри и брат и сестра да вземат сестра и брат.
 4. По св. кръщение – първа степен и от втора степен следните: кръстници да встъпят в брак с родителите на своите кръщелници.

 

НЕ СЕ ПОЗВОЛЯВА ВЕНЧАВАНЕ

 1. Извън енорийския храм.
 2. През Великия пост – от Сирни заговезни до вторник на Светлата седмица.
 3. През Богородичните пости.
 4. През Коледните пости – от Коледни заговезни до Въведение Богородично и от Игнажден до Богоявление.
 5. Срещу неделя, срещу Дванадесетте Господски и Богородични празници и срещу дните Отсичане главата на св. Йоан Кръстител и Въздвижение на светия Кръст Господен (Кръстовден).

При изключителни случаи обаче може да стават венчавки с благословение на епархийския архиерей и във всички други забранени за това дни, освен през дните на Великия пост.

Св. Синод разрешава на енорийските свещеници при изключителен случай да извършват тайнството брак през дните от 26 декември до 4 януари, без да искат предваритело разрешение от епархийския архиерей.

Запалените свещи, които младоженците държат в ръце, символизират духовно-благодатната светлина, която се получава по време на тайнството. Размяната на пръстените и вкусването на вино от една чаша показват, че от този момент съпрузите трябва заедно да делят радости и скърби и винаги да си помагат взаимно. Обикалянето в средата на храма изразява тяхната духовна радост и свързаността им завинаги.
Невидимата страна на тайнството Брак е освещаването на брачния съюз с благодатта Божия, по подобие на съюза между Христос и Църквата, и съдействието, което тази благодат дава на съпрузите да изпълнят достойно своите взаимни задължения.
Бракът е единственото тайнство, което се извършва едновременно над двама души и ги прави да бъдат едно цяло.
Православната църква, като изхожда от човешките немощи и слабости позволява развод, но само при прелюбодеяние (ср.Мат. 5:32).
Какво е бракът и как злото прониква в него?
В резултат от брачното съединяване и съпружеското общение мъжът и жената според Божието благословение стават „една плът” (Бит. 2:24), (Марк 10:8), като под „една плът” следва да разбираме не едно материално тяло, а своеобразна единна духовна същност, с нов духовен потенциал. При освещаването на съюза при тайнството Брак, Бог чрез силата на Светия Дух един вид „допълва дефицита от благодатни сили”, появил се по причина на дотогавашните лични грехове на мъжа и жената. Затова и децата, родени в осветен от Църквата брак, са свети. Но всеки път, когато единият от съпрузите извършва грях, особено прелюбодейство или друг смъртен грях, той се противи на божествената благодат. Това мигновено се отразява на другите членове на семейството, а най-болезнено - на най-слабите му членове, децата. Тогава всички стават по-уязвими за злото и посегателствата на злите сили.