Елеосвещение (Маслосвет )

Посещения: 1751

"Елеосвещение (Маслосвет) е тайнство, при което при помазване на тялото с елей (зехтин) се измолва над болен Божествената благодат, изцеряваща душевни и телесни недъзи".
За това тайнство имаме сведения още от апостолско време, Свети ап. Яков пише: "Болен ли е някой между вас, нека повика презвитерите църковни и те да се помолят над него като го помажат с елей в името Господне. И молитвата, произлизаща от вярата, ще изцери болния, и Господ ще го дигне, и ако грехове е сторил, ще му се простят" (Иаков 5:14-15).