Warning: A non-numeric value encountered in /home/r1lsk1b/public_html/templates/as002040free/includes/includes.php on line 79
21 ноември – ДЕН НА ХРИСТИЯНСКОТО СЕМЕЙСТВО И ХРИСТИЯНСКАТА МЛАДЕЖ - Храм Свети Йоан Рилски Бургас

21 ноември – ДЕН НА ХРИСТИЯНСКОТО СЕМЕЙСТВО И ХРИСТИЯНСКАТА МЛАДЕЖ

ДЕН НА ХРИСТИЯНСКОТО СЕМЕЙСТВОКорените на този празник се откриват в ранното християнство. Семейното посещение на църква но празника Въведение Богородично символизира въвеждането на тригодишната Мария в Иерусалимския храм и напомня на родителите за техните духовни задължения към децата. Представени пред Бога да растат благочестиво, с чисти нрави и в послушание към родителите си.

   В миналото на този ден бащите и майките са водили в храма само неомъжените си деца за да измолят здраве и благополучие за семейството. След се събирали около домашната трапеза и са отбелязвали празника Въведение Богородично и здравите семейни връзки между тях.