Warning: A non-numeric value encountered in /home/r1lsk1b/public_html/templates/as002040free/includes/includes.php on line 79
Животът на Св. Йоан Рилски - Храм Свети Йоан Рилски Бургас

Животът на Св. Йоан Рилски

Посещения: 2473

Животът на Св. Йоан РилскиЖивотът на Св. Йоан Рилски

 Произход на Св. Йоан Рилски

Според най-древните жития Св. Йоан е роден в с. СКРИНО. Трябва да предполага, че това е същото село, което и сега се намира на десния бряг на р. Струма, недалеч от с. Бобошево ( Дупнипко).
За датата на раждането му приблизитено се определя 876 год., понеже се знае точно датата на смъртта му, също че е живял около 70 години. Родителите му - селяни, освен него са имали още един син, името на когото е неизвестно.
Възпитан от благочестиви родители, той живеел един целомъдрен живот. Не обичал да се събира на приказки и да прекарва живота си в празност и необузданост. Напротив, обичал да посещава църквите и свободното си време прекарвал в четене на книги.


Когато Св. Йоан навършил 25 годишна възраст, родителите му починали. Св. Йоан се отказал окончателно от събиране на земни блага. Той започнал да разделя храната си със сиромаси, започнал още повече да избягва празно общуване с връстници. Такова едно поведение било напълно чуждо за заобикалящите го. Те му се подигравали, ругаели го и даже принуждавали да напусне къщата си. Това му дало повод да  се отрече от света и да изпълни съкровеното си желание да приеме монашеството.
Св. Йоан продал своя дял от имота, останал му от родителите. Раздал придобитото на сиромасите и скришно от брат си се отдалечил в планината "Руен". Там в един от манастирите той приел монашеството, но не останал в манастира за дълго. Той имал влечение към уединен живот, изкачил се на планината и там си направил колиба. Там прекарвал в духовни подвизи: Пост, бдение и молитва. Хранил се само с полски билки. Колкото отпадал телесно, толкова повече израствал духовно.
В онова време, когато живеел Св. Йоан имало още доста езичници и хора с езически убеждения. Тези, подбудени от дявола, решили, че Св. Йоан е някакъв магьосник. Те се събрали, заобиколили колибата му и заповядали да напусне това място, в противен случай се заканили да дойдат с мечове и да го насекат на парчета.
Св. Йоан, който прекарал тук около 6 месеца, решил да напусне това място и да се пресели другаде. Той напуснал планината "Руен"  и се запътил в недрата на дивата и непристъпна Рила планина.