Warning: A non-numeric value encountered in /home/r1lsk1b/public_html/templates/as002040free/includes/includes.php on line 79
Утренни молитви- на български и църковнославянски - Храм Свети Йоан Рилски Бургас

Утренни молитви- на български и църковнославянски

Посещения: 3773

 

УТРИННИ МОЛИТВИ

 

 

След ставане от сън

 

Като станеш сутрин, преди да започнеш работа, застани благоговейно, като пред лицето на Бога, прекръсти се и кажи:

 

В името на Отца, и Сина, и Светия дух. Амин.

 

След това направи три поклона и се моли:

 

Господи Иисусе Христе, Сине Божий, помилуй ме, грешния.

 

Господи Иисусе Христе, Сине Божий, заради молитвите на Твоята Пречиста Майка и на всички  светии, помилуй нас. Амин.

 

Слава на Тебе, Боже наш, слава на Тебе.

 

Царю Небесний, Утешителю, Дух на истината, Който си навсякъде и всичко изпълваш, Съкровище на благата и Подателю на живота, дойди и се всели в нас, и ни очисти от всяка сквернота, и спаси, Благий, нашите души.

 

(От  Пасха до Възнесение вместо тая молитва се чете тропар: Христос възкръсна от мъртвите, като със смърт смъртта потъпка и на тия, които са в гробовете живот дарува.

От Възанесение до Петдесетница започваме молитвите със „Светий Боже…”, като изпускаме предшестващото.

Тази забележка се отнася и за молитвите преди сън.)

 

Светий Боже, Светий Крепки, Светий Безсмъртни, помилуй нас (три пъти).

 

Слава на Отца, и Сина, и Светия  Дух, и сега и винаги, и во веки веков. Амин.

 

Пресвета Троице, помилуй нас; Господи, очисти греховете ни; Владико, прости беззаконията ни; Светий, посети и изцери немощите ни, заради Твоето име.

 

Господи, помилуй (три пъти).

 

Слава на Отца, и Сина, и Светия Дух, и сега и винаги, и во веки веков. Амин.

 

Отче наш, Който Си на небесата! Да се свети Твоето име; да дойде Твоето Царство; да бъде Твоята воля, както на небето, тъй и на земята; насъщния ни хляб дай ни днес; и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на длъжниците си; и не въведи нас в изкушение, но избави ни от лукавия. 

                            

Тропари, глас 1

 

Станали от сън, падаме пред Тебе, Благий, и Ти пеем, Силний, ангелската песен:  Свят, Свят, Свят си, Боже, по молитвите на Богородица, помилуй нас.

 

Слава на Отца, и Сина, и Светия Дух.

 

От легло и сън ме дигна, Господи. Просвети моя ум и сърце и отвори устните ми, за да те възпявам, Света Троице: Свят, Свят, Свят си, Боже, по молитвите на Богородица, помилуй нас.

 

И сега, и винаги, и во веки веков.

 

Неочаквано ще дойде Съдията и на всекиго делата ще се открият, но със страх зовем в полунощ: Свят, Свят, Свят си, Боже, по молитвите на  Богородица, помилуй нас.

 

Господи, помилуй. (12)

 

Дойдете да се поклоним на Царя, нашия Бог.

Дойдете да се поклоним и паднем пред Христа Царя, нашия Бог.

Дойдете да се поклоним и паднем пред Самия Христос, нашия Цар и Бог.

 

Псалом  50-и

 

Помилуй ме, Боже, по голямата Си милост, и по многото Си щедрости изглади беззаконията ми. Много пъти ме умий от моето беззаконие и очисти ме от моя грях, защото беззаконието си съзнавам, и моят грях е винаги пред мене. Пред Тебе, пред Тебе едничкия съгреших и лошо пред Твоите очи извърших; тъй че Ти си прав в Твоята присъда и чист в Твоя съд. Ето, в беззаконие съм заченат, и в грях ме роди майка ми. Ето, Ти обикна истината в сърцето, и вътре в мене ми яви мъдростта Си. Поръси ме с исоп, и ще бъда чист; умий ме, и ще бъда по-бял от сняг. Дай ми да чуя радост и веселие, и ще се зарадват костите, от Тебе съкрушени. Отвърни лицето Си от греховете ми и изглади всичките ми беззакония. Сърце чисто създай в мене, Боже, и правия дух обнови вътре в мене. Не ме отхвърляй от лицето Си и Светия Твой Дух не отнимай от мене. Върни ми радостта на Твоето спасение и с властния Дух ме утвърди. Беззаконните ще науча на Твоите пътища, и нечестивите към Тебе ще се обърнат. Избави ме от кръвнина, Боже, Боже на моето спасение, и езикът ми ще възхвали Твоята правда. Господи, отвори устните ми, и устата ми ще възвестят Твоята хвала: защото да би искал жертва, аз бих Ти дал; но към всесъжения не благоволиш. Жертва Богу е дух съкрушен; сърце съкрушено и смирено Ти, Боже, не ще презреш. Стори добро, Господи, на Сион по Твоето благоволение; въздигни стените йерусалимски: тогава ще Ти бъдат угодни жертви на правдата, възношение и всесъжение; тогава на Твоя олтар ще възложат телци.

 

 

Символът на вярата

 

Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо.

 И в един Господ Иисус Христос, Сина Божи, Единородния, Който е роден от Отца преди всички векове: Светлина от Светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца и чрез Когото всичко е станало; Който заради нас, човеците, и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплъти от Дух Светий и Дева Мария, и стана човек; и бе разпнат за нас при Понтия Пилата, и страда, и бе погребан; и възкръсна в третия ден, според Писанията; и се възнесе на небесата, и седи отдясно на Отца; и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството Му не ще има край.

И в Духа Светаго, Господа, Животворящия, Който от Отца изхожда, Комуто се покланяме и Го славим наравно с Отца и Сина, и Който е говорил чрез пророците.

 В една света вселенска и апостолска Църква. Изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин.

                           

 

 

 

 

 

Молитва 1.

 

Към Св. Троица

 

 Станал от сън, благодаря Ти, Света Троице, че поради Твоята голяма благост и дълготърпение, не се прогневи против мене, ленивия и грешен, нито ме погуби за беззаконията ми, но както обикновено се показа човеколюбива и, като лежах без надежда, ме дигна, за да стана рано и да прославя Твоето могъщество. И сега просвети духовните ми очи, отвори устата ми, за да се поучавам с Твоите слова, да разбирам Твоите заповеди и да върша Твоята воля, и да Ти пея със сърдечна хвала, и да възпявам Твоето всесвето име ­ на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги, и во веки веков! Амин!

 

 

Молитва 2.

 

 (От св. Макарий Велики)

 

Към Господа

 

Боже, очисти ме грешния, понеже никога не извърших добро пред Тебе, но ме избави от лукавия, и да бъде в мене Твоята воля, та неосъдно да отворя недостойните си уста и да възхваля Твоето свято име ­- на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги, и во веки веков! Амин!

 

 

Молитва 3.

 

(От същия)

 

Към Господа Иисуса Христа

 

Станал от сън, принасям Ти, Спасителю, полунощна песен и, като падам пред Тебе, викам: не ми давай да заспя в греховна смърт, но смили се над мене Ти, Който доброволно се разпна, и когато лежа в леност, побързай да ме дигнеш и спасиш в бодрост и молитва. А след нощния сън дай да изгрее за мене ден безгрешен, Христе Боже, и ме спаси!

 

 

                                               

 

Молитва 4.

 

(От същия)

 

Към Господа

 

Като станах от сън, към Тебе прибягвам, Владико човеколюбче, и по Твоето милосърдие се подвизавам в Твоите дела. Моля Ти се: помагай ми през всяко време и във всяка работа, и ме избави от всяко светско зло и дяволски подтик, и ме спаси и въведи в Твоето вечно Царство. Защото Ти си моят Създател и Промислител и Подател на всяко добро. В Тебе е всичката ми надежда и на Тебе възнасям слава сега и винаги, и во веки веков! Амин!

 

 

Молитва 5.

 

(От същия)

 

Към Господа

 

Господи, Който по голямата Си благост и велики щедрости даде на мене, Твоя раб, изтеклото време на тая нощ да премина без беда от каквото и да е вражеско зло, Сам Ти, Владико, Творче на всичко, удостой ме с Твоята истинска светлина, та с просветено сърце да върша Твоята воля, сега и винаги, и во веки веков! Амин!

 

 

Молитва 6.

 

 (От св. Василий Велики)

 

Молитва към Господа

 

Господи Вседържителю, Боже на силите и на всяка плът, Който живееш във висините и гледаш на смирените, изпитваш сърца и утроби и ясно предузнаваш човешките тайни, безначална и вечна Светлино, в която няма изменение или сянка от промяна, безсмъртний Царю, приеми нашите моления, които, като се надяваме на Твоите милости, сега Ти принасяме от нечисти устни, и ни прости прегрешенията, извършени от нас с дело, слово, мисъл, съзнателно или несъзнателно; и ни очисти от всяка сквернота на плътта и духа. И дай ни с бодро сърце и трезва мисъл да преминем цялата нощ на сегашния живот ние, които очакваме идването на светлия ден на Единородния Твой Син, Господ и Бог и наш Спасител Иисус Христос, когато Съдията на всички ще дойде със слава, за да въздаде на всеки според делата, та да не отпаднем и бъдем лениви, но като бодърствуваме и действуваме да се намерим готови да влезем в радостта и божествения чертог на Неговата слава, дето не престава гласът на тези, които празнуват, и е неизразима насладата на онези, които гледат неизказаната красота на Твоето лице. Защото Ти си истинската Светлина, която просвещава и освещава всичко, и Тебе възпяват всички твари во веки веков! Амин!

 

 

Молитва 7.

 

(От същия)

 

Към Господа

 

Тебе благославяме, вишни Боже и Господи на милостта, Който винаги вършиш с нас велики и неизследими, славни и необикновени неща, които са безброй, като ни даваш сън за успокоение на нашата немощ и  облекчаване умората на многоотрудената ни плът. Благодарим Ти, че не ни погуби с нашите беззакония, но, както обикновено, прояви човеколюбие и въздигна нас, които лежим безнадеждно, за да славословим Твоето могъщество. Затова молим Твоята безмерна благост: просвети нашите духовни очи и събуди нашия ум от тежкия сън на леността, отвори устата ни и я изпълни с хвала за Тебе, за да можем непоколебимо да Те възпяваме и прославяме, във всичко и от всички прославяния Бог и безначален Отец, с Единородния Твой Син и  всесветия и благия и животворящи Твой Дух, сега и винаги, и во веки веков! Амин!

 

 

Молитва 8.

 

Молитва към Пресвета Богородица

 

Възпявам Твоята милост, Владичице, и Те моля: просвети ума ми. Научи ме право да ходя по пътя на Христовите заповеди. Укрепи ме да бодърствам в песен, която прогонва съня на унинието. С Твоите молби, Богоневесто, развържи мене, свързания с веригите на грехопадението. Денем и нощем ме пази, като ме избавяш от враговете, които ме нападат. Ти, която роди Животодателя Бога, оживи мене, умъртвения от страстите. Ти, която роди незалязващата Светлина, просвети ослепялата ми душа. О, дивна палато на Господа, направи ме дом на Божествения Дух. Ти, която роди Лекаря, изцери многолетните страсти на моята душа. Обхванат от вълните на житейската буря, насочи ме в пътя на покаянието. Избави ме от вечния огън, от злия червей и от ада. Не допускай да стана радост на бесовете, понеже съм провинен в много грехове. О, Пренепорочна, обнови мене, изхабения от безчувствени съгрешения. Умоли Владиката на всичко да отстрани от мене всяка мъка. Удостой ме да получа небесно веселие с всички светии. Пресвета Дево, чуй гласа на твоя непотребен раб. Давай ми, Пречиста Богородице, поток сълзи, който да очиства нечистотата на душата ми. Непрестанно ти принасям от сърце въздишки: бъди усърдна, Владичице! Приеми моята молитва и я принеси на милосърдния Бог. Ти, която си по-висша от ангелите, направи ме да бъда над светските неща. Светоносна небесна закрила, осени ме с духовна благодат. Ръце издигам и устни, осквернени от нечистота, отварям за похвала, Всенепорочна. Избави ме от душегубни беди, като усърдно молиш Христа, на Когото подобава чест и поклонение, сега и винаги, и во веки веков! Амин!

 

 

Молитва 9.

 

Към Господа Иисуса

 

Многомилостиви и всемилостиви Боже мой, Господи Иисусе Христе, Който, поради голямата Си любов, слезе и се въплъти, за да спасиш всички. Моля Те, Спасителю, спаси ме по благодат. Защото, ако ме спасиш поради делата, това не е благодат и дар, а е най-вече дълг. Да, богат с  щедрости и неизказан в милости! Който вярва в Мене, си казал, о, Христе мой, ще бъде жив и няма да види смърт во веки. И тъй, ако вярата в Тебе спасява отчаяните, ето аз вярвам ­- спаси ме, защото Ти си мой Бог и Създател. Нека вярата ми се вмени вместо дела, Боже мой, тъй като съвсем не ще намериш дела, които да ме оправдавят. Но тая моя вяра  да бъде достатъчна вместо всичко: тя да ме защищава, тя да ме оправдава, тя да ме  направи участник на Твоята вечна слава. И тъй, Слове, да не ме грабне сатаната и да се похвали, като ме изтръгне от Твоята ръка и ограда. Но искам или не искам, Христе Спасителю, спаси ме; скоро побързай, ­ загивам, защото Ти си мой Бог още от утробата на майка ми. Сподоби ме, Господи, да Те възлюбя сега, както някога обикнах самия грях, и пак да почна да Ти служа усърдно без леност, както служих преди на лукавия сатана. Най-вече да служа на Тебе, Господ и Бог мой Иисус Христос, през всички дни на живота си, сега и винаги, и во веки веков. Амин.

 

 

Молитва 10.

 

Молитва към Ангела-пазител

 

Свети Ангеле, който покровителствуваш нещастната ми душа и окаяния ми живот, не изоставяй мене грешния, нито отстъпвай от мене, заради невъздържанието ми. Не давай място на лукавия демон да ме завладее чрез насилване на това смъртно тяло. Укрепи бедстващата ми и слаба ръка и ме насочи към спасение. О, светий Ангеле Божий, пазителю и покровителю на окаяните ми душа и тяло, прости ми всичко, с каквото те оскърбих през всички дни на моя живот; и ако нещо съгреших през изтеклата нощ, закриляй ме през днешния ден и ме запази от всяко вражеско изкушение, та с никакъв грях да не огорча Бога; и се моли за мене на Господа да ме утвърди в любовта към Него, и да ме направи достоен раб на Своята благост! Амин!

 

 

Молитва 11.

 

Към Пресвета Богородица

 

Пресвета Владичице моя Богородице, с Твоите свети и всесилни молби изгони от мене, твоя смирен и окаян раб, унинието, забравата, неразумието, нехайството и всички нечисти, лукави и хулни помисли от окаяното ми сърце и от помрачения ми ум. Угаси пламъка  на страсти ми, понеже съм беден и окаян. И ме избави от многото лоши спомени и предприятия и ме освободи и от всички гибелни действия. Защото си благословена от всички родове, и Твоето пречестно име се слави во веки веков! Амин!

 

 

                                        

 

Молитва към светията, чието име носим

 

Свети угодниче Божи (името), моли Бога за мене, понеже усърдно прибягвам към тебе, бръз помощник и молител за душата ми.

 

 

 

 

 

Похвална песен в чест на св. Богородица

 

Богородице Дево, радвай се! Благодатна Марио, Господ е с Тебе! Благословена си ти между жените, и благословен е плодът на Твоята утроба, защото роди Спасителя на нашите душите.

 

 

Тропар на честния Кръст:

 

Спаси, Господи, Твоите люде и благослови Твоето наследие, като даруваш на нашия народ победа над враговете и го запазваш с Твоя кръст.

 

 

Молитви за всички

 

1. За живи

 

Спомени, Господи Иисусе Христе, Боже наш, Твоите отвека милости и щедрости, поради които стана и човек, като благоволи да претърпиш разпятие и смърт за спасението на правовярващите в Тебе и, като възкръсна от мъртвите, възнесе се на небесата и седиш отдясно на Бога Отца и милостно поглеждаш към смирените молби на онези, които Те призовават от все сърце; наклони ухото Си и чуй смирената молба на Твоя непотребен раб, която Ти принасям за всички люде, като приятно духовно благоухание. И най-напред спомени Твоята света, вселенска и апостолска Църква, която придоби с Твоята драгоценна кръв, и я утвърди, укрепи, разшири, увеличи, и запази во веки непобедима от адовите сили. Прекрати  разделенията в Църквата, умири вълненията на народите, скоро разори и изкорени надигането на ересите и сектите, и ги унищожи чрез силата на Твоя Свят Дух (поклон).

 

Спаси, Господи, и помилуй целия наш народ, правителството и воинството ни. Огради с мир нашата страна и покори под нозете на народа ни всеки враг и противник, та да преживеем тих и спокоен живот  в правоверие и в пълно благочестие и чистота (поклон).

 

Спаси, Господи, и помилуй Светейшия Български Патриарх (името), Високопреосвещения наш миторполит (името),всички православни митрополити, архиепископи и епископи, свещениците, дяконите и всички църковнослужители, които си поставил да ръководят православните християни, и по молитвите им помилвай и спаси мене грешния (поклон).

 

  Спаси, Господи, и помилуй моя духовен отец (името) и по неговите свети молитви прости съгрешенията ми (поклон).

 

Спаси, Господи, и помилуй моите родители, братя и сестри, сродниците ми по плът, всички близки от моя род и приятелите ми, и им дарувай всички  земни и небесни Твои блага (поклон).

 

Спаси, Господи, и помилуй всички, които се трудят в полето, в заводите и фабриките, в предприятията и учрежденията. Дай им Твоята небесна помощ, укрепявай ги в здраве и пази от беди. Благослови трудовете им с успех за обща полза и лично благоденствие и душеспасение (поклон).

 

 Спаси, Господи, и помилуй стари и млади, сираци и вдовици, бедни, бездомни и гладни, болни и страдащи, воюващи на война и затворени в затвор, всички, които се намират в беди, скърби, грижи и опасности, и особено Твоите раби, гонени заради Тебе и православната вяра. Спомни си за тях, Господи, посети ги, укрепи ги, утеши ги в скоро време с Твоята милост и с Твоята сила дарувай им облекчение, свобода и избавление, за да пребъдват във вяра и благочестие (поклон).

 

Спаси, Господи, и помилуй стари и млади, болни и страдащи, всички, които се намират в беди, скърби, страдания и опасности, и особено Твоите раби, гонени заради Тебе и православната вяра. Спомни си за тях, посети, укрепи и утеши с Твоята милост, за да пребъдват във вяра и благочестие (поклон).

 

 

Спаси, Господи, и помилуй изпратените по служба и които пътуват наши отци и братя и всички православни християни (поклон).

 

Спаси, Господи и помилуй тези, които ме мразят и обиждат, които ми правят зло, и не ги оставяй да погинат заради мене, грешния (поклон).

 

Отстъпилите от православната вяра и заслепените от гибелни ереси и секти просвети със светлината на Твоето познание, и присъедини към Твоята света, апостолска, съборона Църква (поклон).

 

 

 

 

 

 

2. За починали

 

 Помени, Господи, душите на Твоите починали раби: моите родители (имената) и всички сродници по плът, и им прости всички волни и неволни прегрешения, дарувай им небесното царство и да участват в Твоите вечни блага и се наслаждават на Твоя безкраен и блажен живот (поклон).

Помени, Господи, и всички починали с надежда за възкресение и вечен живот наши отци, братя и сестри, и всички православни християни, всели ги с Твоите светии там, дето сияе светлината на Твоето лице, а нас помилуй, като благ и Човеколюбец. Амин (поклон)!

 Дай, Господи, прошка на греховете наши отци, братя и сестри, заминали преди нас с вяра и надежда за възкресение, и направи вечна тяхната памет (три пъти).

 

 

След това завършваме със следните молитви:

 

Достойно е наистина да Те облажаваме, Богородице, винаги блажена и пренепорочна и Майка на нашия Бог. По-почитана от Херувимите и несравнено по-славна от Серафимите, нетленно родила Бог-Слово, същинска  Богородице, те величаем.

 

Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги, и во веки веков! Амин!  

 

Господи, помилуй (3).

 

 Господи Иисусе Христе, Сине Божий, заради молитвите на Твоята пречиста Майка, на преподобните и богоносни наши отци и на всички светии, помилуй ни! Амин!

 

 

 

 

 

 

 

 

УТРЕННИ МОЛИТВИ

 (на църковнославянски език)

 

   Като станеш сутрин, преди да започнеш работа, застани благоговейно, като пред лицето на Бога, прекръсти се и кажи:

 

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа, Аминь.

 

  След това направи три поклона и се моли:

 

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного.

 

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистыя Твоея Матере и всех святых, помилуй нас. Аминь.

 

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

 

Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша.

 

От Пасха да Възнесение вместо тая молитва се чете тропар:  "Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав".

От Възнесение до Петдесетница започваме молитвите със „Святий Боже …” като изпускаме предшествуващото.

Тази забележка се отнася и за молитвите преди сън.

 

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас. (три пъти)

 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

 

Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имене Твоего ради.

 

 Господи, помилуй.  (три пъти)

 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь

 

Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.

Тропари, голос 1

Воставше от сна, припадаем Ти, Блаже, и ангельскую песнь вопием Ти, Сильне: Свят, Свят, Свят еси, Боже, Богородицею помилуй нас.

 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

 

 От одра и сна воздвигл мя еси, Господи, ум мой просвети и сердце, и устне мои отверзи, во еже пети Тя, Святая Троице: Свят, Свят, Свят еси, Боже, Богородицею помилуй нас.

 

И ныне и присну и во веки веков. Аминь.

 

 Внезапно Судия приидет, и коегождо деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи: Свят, Свят, Свят еси, Боже, Богородицею помилуй нас.

 

Господи, помилуй (12 пъти).

 

 

Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу.

Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу.

Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу нашему.

 

 

 

Псалом 50

Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое. Наипаче омый мя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя; яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть выну. Тебе Единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих, яко да оправдишися во словесех Твоих, и победиши внегда судити Ти. Се бо, в беззакониих зачат есмь, и во гресех роди мя мати моя. Се бо, истину возлюбил еси; безвестная и тайная премудрости Твоея явил ми еси. Окропиши мя иссопом, и очищуся; омыеши мя, и паче снега убелюся. Слуху моему даси радость и веселие; возрадуются кости смиренныя. Отврати лице Твое от грех моих и вся беззакония моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Не отвержи мене от лица Твоего и Духа Твоего Святаго не отыми от мене. Воздаждь ми радость спасения Твоего и Духом владычним утверди мя. Научу беззаконыя путем Твоим, и нечестивии к Тебе обратятся. Избави мя от кровей, Боже, Боже спасения моего; возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, устне мои отверзеши, и уста моя возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотел еси жертвы, дал бых убо: всесожжения не благоволиши. Жертва Богу дух сокрушен; сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимския. Тогда благоволиши жертву правды, возношение и всесожегаемая; тогда возложат на oлтарь Твой тельцы.

 

 

Символ веры

Верую во единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым. И во единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единороднаго, Иже от Отца рожденнаго прежде всех век; Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, несотворенна, единосущна Отцу, Имже вся быша. Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с небес и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечшася. Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша, и погребенна. И воскресшаго в третий день по Писанием. И возшедшаго на небеса, и седяща одесную Отца. И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, Егоже Царствию не будет конца. И в Духа Святаго, Господа, Животворящаго, Иже от Отца исходящего, Иже со Отцем и Сыном спокланяема и сславима, глаголавшаго пророки. Во едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь. Исповедую едино крещение во оставление грехов. Чаю воскресения мертвых, и жизни будущаго века. Аминь.

Молитва первая

Ко Пресвятой Троице

От сна востав, благодарю Тя, Святая Троице, яко многия ради Твоея благости и долготерпения не прогневался еси на мя, лениваго и грешнаго, ниже погубил мя еси со беззаконьми моими; но человеколюбствовал еси обычно и в нечаянии лежащаго воздвигл мя еси, во еже утреневати и славословити державу Твою. И ныне просвети мои очи мысленныя, отверзи моя уста поучатися словесем Твоим, и разумети заповеди Твоя, и творити волю Твою, и пети Тя во исповедании сердечнем, и воспевати всесвятое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

 

Молитва вторая, святого Макария

Ко Господу

Великого Боже, очисти мя грешнаго, яко николиже сотворих благое пред Тобою; но избави мя от лукаваго, и да будет во мне воля Твоя, да неосужденно отверзу уста моя недостойная и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков Аминь.

 

 

Молитва третья, святого Макария

Ко Господу Иисусу Христу

От сна востав, полунощную песнь приношу Ти, Спасе, и припадая вопию Ти: не даждь ми уснути во греховней смерти, но ущедри мя, распныйся волею, и лежащаго мя в лености ускорив возстави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и по сне нощнем возсияй ми день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя.

 

Молитва четвертая, святого Макария

Ко Господу

К Тебе, Владыко Человеколюбче, от сна востав прибегаю, и на дела Твоя подвизаюся милосердием Твоим, и молюся Тебе: помози ми на всякое время, во всякой вещи, и избави мя от всякия мирския злыя вещи и диавольскаго поспешения, и спаси мя, и введи в Царство Твое вечное. Ты бо еси мой Сотворитель и всякому благу Промысленник и Податель, о Тебе же все упование мое, и Тебе славу возсылаю, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

 

Молитва пятая, святого Макария

Ко Господу

Господи, Иже многою Твоею благостию и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимошедшее время нощи сея без напасти прейти от всякаго зла противна; Ты Сам, Владыко, всяческих Творче, сподоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творити волю Твою, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

 

Молитва шестая, святого Василия Великого

Ко Господу

Господи Вседержителю, Боже сил и всякия плоти, в вышних живый и на смиренныя призираяй, сердца же и утробы испытуяй и сокровенная человеков яве предведый, Безначальный и Присносущный Свете, у Него же несть пременение, или преложения осенение; Сам, Безсмертный Царю, приими моления наша, яже в настоящее время, на множество Твоих щедрот дерзающе, от скверных к Тебе устен творим, и остави нам прегрешения наша, яже делом, и словом, и мыслию, ведением, или неведением согрешенная нами; и очисти ны от всякия скверны плоти и духа. И даруй нам бодренным сердцем и трезвенною мыслию всю настоящаго жития нощь прейти, ожидающим пришествия светлаго и явленнаго дне Единороднаго Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, в оньже со славою Судия всех приидет, комуждо отдати по делом его; да не падше и обленившеся, но бодрствующе и воздвижени в делание обрящемся готови, в радость и Божественный чертог славы Его совнидем, идеже празднующих глас непрестанный, и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную. Ты бо еси истинный Свет, просвещаяй и освящаяй всяческая, и Тя поет вся тварь во веки веков. Аминь.

 

Молитва седьмая, святого Василия Великого

Ко Господу

Тя благословим, вышний Боже и Господи милости, творящаго присно с нами великая же и неизследованная, славная же и ужасная, ихже несть числа, подавшаго нам сон во упокоение немощи нашея, и ослабление трудов многотрудныя плоти. Благодарим Тя, якo не погубил еси нас со беззаконьми нашими, но человеколюбствовал еси обычно, и в нечаянии лежащия ны воздвигл еси, во еже славословити державу Твою. Темже молим безмерную Твою благость, просвети наша мысли, очеса, и ум наш от тяжкаго сна лености возстави: отверзи наша уста, и исполни я Твоего хваления, яко да возможем непоколеблемо пети же и исповедатися Тебе, во всех, и от всех славимому Богу, Безначальному Отцу, со Единородным Твоим Сыном, и Всесвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

 

Молитва восьмая, ко Пресвятой Богородице

Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой облагодати. Ступати право мя настави, путем Христовых заповедей. Бдети к песни укрепи, уныния сон отгоняющи. Связана пленицами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богоневесто. В нощи мя и во дни сохраняй, борющих враг избавляющи мя. Жизнодателя Бога рождшая, умерщвлена мя страстьми оживи. Яже Свет невечерний рождшая, душу мою ослепшую просвети. О дивная Владычня палато, дом Духа Божественна мене сотвори. Врача рождшая, уврачуй души моея многолетныя страсти. Волнующася житейскою бурею, ко стези мя покаяния направи. Избави мя огня вечнующаго, и червия же злаго, и тартара. Да мя не явиши бесом радование, иже многим грехом повинника. Нова сотвори мя, обетшавшаго нечувственными, Пренепорочная, согрешении. Странна муки всякия покажи мя, и всех Владыку умоли. Небесная ми улучити веселия, со всеми святыми, сподоби. Пресвятая Дево, услыши глас непотребнаго раба Твоего. Струю давай мне слезам, Пречистая, души моея скверну очищающи. Стенания от сердца приношу Ти непрестанно, усердствуй, Владычице. Молебную службу мою приими, и Богу благоутробному принеси. Превышшая Ангел, мирскаго мя превышша слития сотвори. Светоносная Сене небесная, духовную благодать во мне направи. Руце воздею и устне к похвалению, осквернены скверною, Всенепорочная. Душетленных мя пакостей избави, Христа прилежно умоляющи; Емуже честь и поклонение подобает, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

 

 

Молитва девятая, ко Господу нашему Иисусу Христу

Многомилостиве и Всемилостиве Боже мой, Господи Иисусе Христе, многия ради любве сшел и воплотился еси, яко да спасеши всех. И паки, Спасе, спаси мя по благодати, молю Тя; аще бо от дел спасеши мя, несть се благодать, и дар, но долг паче. Ей, многий в щедротах и неизреченный в милости! Веруяй бо в Мя, рекл еси, о Христе мой, жив будет и не узрит смерти во веки. Аще убо вера, яже в Тя, спасает отчаянныя, се верую, спаси мя, яко Бог мой еси Ты и Создатель. Вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящеши бо дел отнюд оправдающих мя. Но та вера моя да довлеет вместо всех, та да отвещает, та да оправдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоея вечныя. Да не убо похитит мя сатана, и похвалится, Слове, еже отторгнути мя от Твоей руки и ограды; но или хощу, спаси мя, или не хощу, Христе Спасе мой, предвари скоро, скоро погибох: Ты бо еси Бог мой от чрева матере моея. Сподоби мя, Господи, ныне возлюбити Тя, якоже возлюбих иногда той самый грех; и паки поработати Тебе без лености тощно, якоже поработах прежде сатане льстивому. Наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

 

Молитва десятая, к Ангелу хранителю

Святый Ангеле, предстояй окаянной моей души и страстной моей жизни, не остави мене грешнаго, ниже отступи от мене за невоздержание мое. Не даждь места лукавому демону обладати мною, насильством смертнаго сего телесе; укрепи бедствующую и худую мою руку и настави мя на путь спасения. Ей, святый Ангеле Божий, хранителю и покровителю окаянныя моея души и тела, вся мне прости, еликими тя оскорбих во вся дни живота моего, и аще что согреших в прешедшую нощь сию, покрый мя в настоящий день, и сохрани мя от всякаго искушения противнаго, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и молися за мя ко Господу, да утвердит мя в страсе Своем, и достойна покажет мя раба Своея благости. Аминь.

 

Молитва одинадцатая, ко Пресвятой Богородице

Пресвятая Владычице моя Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами отжени от мене, смиреннаго и окаяннаго раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверная, лукавая и хульная помышления от окаяннаго моего сердца и от помраченнаго ума моего; и погаси пламень страстей моих, яко нищ есмь и окаянен. И избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действ злых свободи мя. Яко благословена еси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь.

 

Молитвенное призывание святого, имя которого носишь

Моли Бога о мне, святый угодниче Божий (името), яко аз усердно к тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей.

 

Песнь Пресвятой Богородице

Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою; благословена Ты в женах и благословен плод чрева Твоего, яко Спаса родила еси душ наших.

 

Тропарь Кресту и молитва за отечество

Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианом на сопротивныя даруя, и Твое сохраняя Крестом Твоим жительство.

 

Молитва о живых

Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовнаго (името), родителей моих (имената им), сродников (имената им), начальников, наставников, благодетелей (имената им) и всех православных христиан.

Молитва о усопших

Упокой, Господи, души усопших раб Твоих: родителей моих, сродников, благодетелей (имена их), и всех православных христиан, и прости им вся согрешения вольная и невольная, и даруй им Царствие Небесное. Если можешь, читай вместо кратких молитв о живых и усопших этот помянник:

Молитвы для всех

 1. О живых

Помяни, Господи Иисусе Христе, Боже наш, милости и щедроты Твоя от века сущия, ихже ради и вочеловечился еси, и распятие и смерть, спасения ради право в Тя верующих, претерпети изволил еси; и воскрес из мертвых, вознеслся еси на небеса и седиши одесную Бога Отца, и призираеши на смиренныя мольбы всем сердцем призывающих Тя: приклони ухо Твое, и услыши смиренное моление мене, непотребнаго раба Твоего, в воню благоухания духовнаго, Тебе за вся люди Твоя приносящаго. И в первых помяни Церковь Твою Святую, Соборную и Апостольскую, юже снабдел еси честною Твоею Кровию, и утверди, и укрепи, и разшири, умножи, умири, и непреобориму адовыми враты во веки сохрани; раздирания Церквей утиши, шатания языческая угаси, и ересей востания скоро разори и искорени, и в ничтоже силою Святаго Твоего Духа обрати(Поклон).

 Спаси, Господи, и помилуй Богом хранимую страну нашу, власти и воинство ея, огради миром державу их, и покори под нозе Православных всякаго врага и супостата, и глаголи мирная и благая в сердцах их о Церкви Твоей Святей, и о всех людех Твоих: да тихое и безмолвное житие поживем во правоверии, и во всяком благочестии и чистоте(Поклон).

 Спаси, Господи, и помилуй Великаго Господина и Отца нашего Святейшего Болгарского Патриарха (името), Високопреосвященного Митрополита нашего Господина (името), преосвященныя митрополиты, архиепископы и епископы православныя, иереи же и диаконы, и весь причет церковный, яже поставил еси пасти словесное Твое стадо, и молитвами их помилуй и спаси мя грешнаго (Поклон).

 Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовнаго (името), и святыми его молитвами прости моя согрешения (Поклон).

 Спаси, Господи, и помилуй родители моя, братию и сестры, и сродники моя по плоти, и вся ближния рода моего, и други, и даруй им мирная Твоя и премирная благая. (Поклон)

Спаси, Господи, и помилуй по множеству щедрот Твоих вся священноиноки, иноки же и инокини, и вся в девстве же и благоговении и постничестве живущия в монастырех, в пустынях, в пещерах, горах, столпех, затворех, разселинах каменных, островех же морских, и на всяком месте владычествия Твоего правоверно живущия, и благочестно служащия Ти, и молящияся Тебе: облегчи им тяготу, и утеши их скорбь, и к подвигу о Тебе силу и крепость им подаждь, и молитвами их даруй ми оставление грехов(Поклон).

 Спаси, Господи, и помилуй старцы и юныя, нищия и сироты и вдовицы, и сущия в болезни и в печалех, бедах же и скорбех, обстояниих и пленениих, темницах же и заточениих, изряднее же в гонениих, Тебе ради и веры православныя, от язык безбожных, от отступник и от еретиков, сущия рабы Твоя, и помяни я, посети, укрепи, утеши, и вскоре силою Твоею ослабу, свободу и избаву им подаждь (Поклон).

Спаси, Господи, и помилуй посланныя в службу, путешествующия, отцы и братию нашу, и вся православныя христианы(Поклон).

 Спаси, Господи, и помилуй ихже аз безумием моим соблазних, и от пути спасительнаго отвратих, к делом злым и неподобным приведох; Божественным Твоим Промыслом к пути спасения паки возврати (Поклон).

 Спаси, Господи, и помилуй ненавидящия и обидящия мя, и творящия ми напасти, и не остави их погибнути мене ради, грешнаго (Поклон).

 Отступившия от православныя веры и погибельными ересьми ослепленныя, светом Твоего познания просвети и Святей Твоей Апостольстей Соборней Церкви причти (Поклон).

 

2. О усопших

Помяни, Господи, души усопших рабов Твоих, родителей моих (имената им), и всех сродников по плоти; и прости их вся согрешения вольная и невольная, даруя им Царствие и причастие вечных Твоих благих и Твоея безконечныя и блаженныя жизни наслаждение(Поклон).

Помяни, Господи, и вся в надежди воскресения и жизни вечныя усопшия, отцы и братию нашу, и сестры, и зде лежащия и повсюду, православныя христианы, и со святыми Твоими, идеже присещает свет лица Твоего, всели, и нас помилуй, яко Благ и Человеколюбец. Аминь (Поклон).

Подаждь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежди воскресения, отцем, братиям и сестрам нашим и сотвори им вечную память (три пъти).

 

Затем, окончание молитв

Достойно есть яко воистину блажити Тя Богородицу, Присноблаженную и Пренепорочную и Матерь Бога нашего. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем.

 

 

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

 

 Господи, помилуй. (три пъти)

 

 Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистыя Твоея Матере, преподобных и богоносных отец наших и всех святых помилуй нас. Аминь.