Великият пост

  И тъй, бъдете будни, защото не знаете ни деня, ни часа, когато ще дойде Син Човеческий. (Мат. 25:13)

   

     Нощта срещу вторник Иисус Христос също прекарал във Витания, а във вторник сутринта отново отишъл в храма в Иерусалим и много учил в храма и извън него. (Мат. 24:1)

     Първосвещениците и старейшините, слушайки Неговите притчи разбирали, че Той говори за тях и за това се стараели да Го хванат и убият. Но се страхували от народа да Го нападнат открито. Хората Го почитали като пророк (Мат. 21:46) и били възхитени от Неговото учение (Марк. 11:18), слушали Го с наслада (Марк. 12:37).

     От Евангелските наставления произнесени от Иисус Христос във вторник, Църквата е избрала за назидание на вярващите притчата за десетте деви, като най-подходяща за времето на Великата седмица, през която  трябва особено да бодърстваме и да се молим. С притчата за десетте деви Църквата ни внушава постоянна готовност за среща с Небесния Младоженец с целомъдрие, милостиня и с извършване, без отлагане, на различни благодеяния, изобразени чрез елея, подготвен от мъдрите девици.

  Иуда протегнал ръце към беззаконниците. Тя искала да остави греховете, а той взел сребърниците. Грешницата взела миро да помаже Господа; ученикът влязъл в сговор с беззаконниците. Тя се радвала, че харчи безценното миро; а той се грижил да продаде Неоценимия. Тя откривала Владиката, а той се отдалечавал от Владиката. Тя се освобождавала от греха, а той ставал негов пленник.

  Св. Иоан Златоуст

   Велики петък

  Възпоменание на светите спасителни страсти на нашия Господ Иисус Христос

  Отче! прости им, понеже не знаят, що правят.

  Лук. 23:34

   

   Велики петък

  На Велики петък извършваме възпоминание на бичуването, поруганието, разпъването и страшната смърт на нашия Спасител. В този ден светата Църква ни припомня как разбойникът от кръста изповядвал, че Христос е небесен Цар, както и молбата му Господ да не го забравя в царството Си. На тези събития са посветени и богослужебните песнопения.

  И когато ядяха, Иисус взе хляба и, като благослови, преломи го и, раздавайки на учениците, каза: вземете, яжте: това е Моето тяло. И като взе чашата и благодари, даде им и рече: пийте от нея всички; защото това е Моята кръв на новия завет, която за мнозина се пролива за опрощаване на грехове. (Мат. 26:26–28)

      В деня на Безквасници, когато според ветхия закон трябва да се заколи и вкуси агне и когато дойде часът Спасителят да премине от този свят при Своя Отец (Иоан 13:1) Иисус Христос, който дойде да изпълни закона, изпратил Своите ученици Петър и Иоан в Иерусалим да приготвят Пасха, която искал да замени с нова Пасха – със Своите тяло и кръв. С настъпването на вечерта Господ дошъл със Своите дванадесет учници в голяма, постлана, готова горница на един иерусалимтянин (Марк. 14:12–17) и полегнал. Показвайки, че в Божието Царство, което не е от този свят и не земното величие и слава отличават истинските синове, а любовта, смирението и чистотата на духа, Господ станал и измил краката на Своите ученици. След като измил краката им, Господ отново полегнал и им казал: знаете ли какво ви направих? Наричате ме Учител и Господ и правилно казвате, защото Аз съм точно такъв. И така, ако Аз, Господ и Учител, измих краката ви, то и вие сте длъжни да миете краката един на друг. Дадох ви пример за да правите това, което Аз направих на вас.

  ВЕЛИКА СЪБОТА

  „Тази събота е преблагословена, в нея Христос като заспал ще възкръсне триднавен!“

  Заключителен ред на кондак и икос

  Велика събота

  На този ден се възпоменава погребението на Христос и слизането Му в ада. След смъртта Му Йосиф Ариматейски и Никодим Го свалили от кръста, помазали Го с аромати, обвили Го в нова плащаница и Го положили в нов гроб - изсечен в скала.

  Църквата, по този повод, като събрала в няколко думи целия смисъл на деня, пее:

  "В гроба с тялото Си и в ада с душата Си като Бог,

  в рая с разбойника и на престола с Отца и Духа си бил, Христе,

  Който изпълваш всичко".

  Please publish modules in offcanvas position.